Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với Nghiện Phong Thủy là điểm hẹn cho những người đam mê khám phá và áp dụng sức mạnh của phong thủy vào cuộc sống hàng ngày

Thu thập thông tin cá nhân

Nghiện Phong Thủy thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia hoạt động trên trang web hoặc sử dụng dịch vụ của Nghiện Phong Thủy. Thông tin cá nhân thu thập bao gồm tên, email, số điện thoại, ngày sinh, giới tính, thông tin hoạt động và thông tin sử dụng dịch vụ.

Sử dụng thông tin cá nhân

Nghiện Phong Thủy sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, cải thiện trải nghiệm, gửi thông báo, quản lý tài khoản, thực hiện giao dịch và nghiên cứu phát triển.

Chia sẻ thông tin cá nhân

Nghiện Phong Thủy có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh và cơ quan chính phủ theo yêu cầu pháp luật.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu Nghiện Phong Thủy ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn.

Bảo mật thông tin cá nhân

Nghiện Phong Thủy sử dụng các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi chính sách bảo mật

Nghiện Phong Thủy có thể thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ với Nghiện Phong Thủy theo địa chỉ email [email protected]

Điều khoản sử dụng

Bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng trang web. Bạn phải sử dụng trang web một cách hợp pháp và không vi phạm bất kỳ luật nào. Bạn không được sử dụng trang web để đăng tải nội dung có hại hoặc không phù hợp. Bạn không được sử dụng trang web để thu thập thông tin cá nhân của người khác.

Nghiện Phong Thủy có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào.